Dit initiatief is ontstaan om mensen te ondersteunen die om welke reden dan ook in financiële problemen zijn geraakt en daardoor moeite hebben om hun dieren te onderhouden.
In de landelijke media zijn steeds vaker berichten te lezen over verhogingen van vaste lasten, loonmatigingen en zelfs ontslagen door de kredietcrisis.
Mensen die dieren hebben proberen hun dieren zo goed mogelijk te verzorgen, maar uit recente verhalen blijkt dat er steeds meer dieren in een asiel belanden, verwaarloosd op straat worden aangetroffen of dood worden gevonden.

Bepaalde dierenorganisaties hebben uitspraken gedaan dat mensen dan maar geen dieren moeten nemen. Door dit soort uitspraken wordt voorbij gegaan aan het feit dat mensen hun dieren al in bezit hadden voordat zij in problemen kwamen en een sociale rol in het gezin vervullen.
Daarnaast zou dit betekenen dat de dieren waarvan afstand zou worden gedaan, een grote druk op de opvangcapaciteiten van de verschillende asiels zouden gaan geven.
De asiels hebben al een overvloed aan dieren en het afstandsgeld is een belemmering voor deze mensen om hun dier of soms meerdere dieren, af te staan. Een onmogelijke zaak dus, waardoor dieren gedumpt worden met alle gevolgen van dien.
De voedselbank voor dieren wil deze mensen een ondersteuning bieden, zodat de mogelijkheid bestaat om de dieren zelf te houden en te verzorgen en mens en dier het verdriet van het afscheid te besparen.

Natuurlijk zijn er wel bepaalde voorwaarden waar u aan moet voldoen om in aanmerking te komen voor een ¨voedselpakket¨ van de voedselbank. Dit ook om misbruik te voorkomen, want er zijn altijd mensen die een graantje willen meepikken van iets waar ze geen recht op hebben.

Mocht u nog vragen hebben over dit onderwerp, dan kunt u die stellen op het forum. Suggesties en ervaringen worden ook zeer gewaardeerd, want velen weten meer dan een.

Contact

Uw vragen, tips en ervaringen delen met kattenliefhebbers :

 klik hier en bezoek
het forum.

Social media