Afscheid nemen van uw huisdier.
Als uw kat plotseling of na ziekte komt te overlijden, betekent dat afscheid nemen van een geliefde kameraad. Met een waardig afscheid maakt u het verdriet om dit verlies beter draagbaar. U geeft uw kat tot het laatste moment de verzorging die hij verdient. U kunt ervoor kiezen om uw kat te laten cremeren. De crematiedatum wordt bepaald op het moment van binnenkomst.

Vervoer.
U kunt uw dier zelf naar het crematorium vervoeren, maak daarvoor wel een afspraak. Ook kan het vervoer geregeld worden via uw dierenarts.

Persoonlijk afscheid nemen.
Wanneer uw kat in het crematorium aankomt, kan hij in een speciaal daarvoor ingerichte afscheidsruimte worden opgebaard. U kunt dan in alle rust en privacy afscheid nemen, u krijgt daarbij begeleiding.

Uw wensen.
Het is belangrijk dat de crematie verloopt volgens uw wensen. U kunt bijvoorbeeld kiezen voor een algemene collectieve crematie, waarbij de as door de gemeente wordt verwerkt, er vindt dan geen verstrooiing plaats. Of u kunt kiezen voor een verstrooiing over land of water, collectief of individueel. Ook kunt u ervoor kiezen de as zelf uit te strooien op een favoriet plekje. In dat geval kiest u voor een individuele crematie en wordt de as bewaard in een sierblik. Wanneer u een blijvende herinnering wenst kan de as bijv. in een urn, beeldje, of in een sieraad worden verwerkt. Onder andere op de websites van de dierencrematoria vindt u  verschillende mogelijkheden.

Collectief cremeren, zonder verstrooiing.
De oven wordt gevuld met een aantal huisdieren. Na de crematie is het niet meer mogelijk de as van een bepaald huisdier individueel te behandelen. De eigenaar ontvangt wel bericht wanneer de crematie heeft plaatsgevonden. De asresten worden aan de gemeente aangeboden ter verwerking volgens de huidige en algemeen geldende milieueisen van de Nederlandse overheid. Er vindt geen verstrooiing plaats.

Collectief, met verstrooiing.
Op verzoek kan de as van uw kat worden verstrooid over water of land. Uw kat wordt dan gegroepeerd met dieren uit deze categorie en gecremeerd en gezamenlijk verstrooid over land of water.

Individueel.
Onder een individuele crematie wordt verstaan : zodanig de crematie voltrekken dat de as van uw kat volledig en geheel individueel behouden blijft voor bijvoorbeeld opslag in een sierblik of urn. Bij een individuele crematie behoeft het crematorium de kat niet noodzakelijkerwijs alleen in de oven te cremeren. Belangrijk is de dieren goed te scheiden d.m.v. “huisjes”, zodat het individuele karakter van de as absoluut bewaard blijft.

*  Mocht u willen reageren op dit onderwerp, dan kan dat op de facebookpagina of de website van Kattendomein.

 

Contact

Uw vragen, tips en ervaringen delen met kattenliefhebbers :

 klik hier en bezoek
het forum.

Social media