Medisch

Huidklachten en problemen van de maag en darmen kunnen een uiting zijn van een overgevoeligheid voor een bestanddeel (allergeen) in de voeding. De aandoening is zelden levensbedreigend, maar uw kat kan er wel veel

De vogelsoorten in Europa en Azië waarin tot nu toe het vogelgriepvirus is gevonden zijn voornamelijk watervogels zoals ; zwanen, eenden, reigers en ganzen. Ook andere vogelsoorten, zoals duiven, zangvogels en

Worminfectie.Jonge dieren zijn extra gevoelig voor een worminfectie, omdat hun afweersysteem nog niet goed ontwikkeld is. Meteen na de geboorte kunnen de kittens besmet worden via de moedermelk. Volwassen

De ziekte van Cushing is een ziekte waarbij teveel cortisol geproduceerd wordt. Dit is een hormonale, prednisonachtige stof. Cortisol wordt geproduceerd in de bijnierschors. De bijnieren zijn kleine orgaantjes die

De ziekte van Lyme kan een kat oplopen door een beet van een teek. Ze komen in heel Europa voor en bevinden zich vaak in bossen en lage begroeiing Teken

Een ziekteverwekker die een dier kan overdragen op een mens wordt een zoönose genoemd. Ieder mens kan door zo'n ziekteverwekker besmet worden, maar jonge kinderen, oude mensen, zwangere vrouwen en

Contact

Uw vragen, tips en ervaringen delen met kattenliefhebbers :

 klik hier en bezoek
het forum.

Social media