Medisch

Zelfs de best verzorgde kat kan last krijgen van vlooien. Vlooien zijn kleine beestjes die veel jeuk veroorzaken en zich ook prima thuis voelen in uw huis. Katten kunnen niet

Van allergieën wordt bij de kat de vlooienallergie het meest gezien. Deze allergie kan ontstaan, nadat een kat herhaaldelijk is blootgesteld aan vlooienbeten. Vlooienallergische katten zijn overgevoelig voor het speeksel

Huidklachten en problemen van de maag en darmen kunnen een uiting zijn van een overgevoeligheid  voor een bestand\deel in de voeding. De aandoening is zelden levensbedreigend, maar uw kat kan er wel veel last van

De vogelsoorten in Europa en Azië waarin tot nu toe het vogelgriepvirus is gevonden zijn voornamelijk watervogels zoals ; zwanen, eenden, reigers en ganzen. Ook andere vogelsoorten, zoals duiven, zangvogels en

Spoelwormen.Eén van de ronde soorten wormen is de spoelworm. Kattenspoelwormen hebben een geelwitte tot roze kleur en zijn 5 tot 10 cm lang. Ze leven in de darmen van

De ziekte van Cushing is een ziekte waarbij teveel cortisol geproduceerd wordt. Dit is een hormonale, prednisonachtige stof. Cortisol wordt geproduceerd in de bijnierschors. De bijnieren zijn kleine orgaantjes die

Contact

Uw vragen, tips en ervaringen delen met kattenliefhebbers :

 klik hier en bezoek
het forum.

Social media