Kattenrassen

Herkomst:Het ras is ontstaan in 1981 in Groot-Brittannië en komt voort uit de kruising van een Lilac Burmese poes en een Perzische Chinchilla kater. De vier kittens uit dit nest

Herkomst:In Thailand (het vroegere Siam) kwamen in de 14e eeuw al Siamezen voor. Eind 19e eeuw hebben Britten voor het eerst deze katten meegenomen naar Europa. Vervolgens werden rond

Herkomst:Dit ras is ontstaan in de Verenigde Staten in de jaren 1950, na het kruisen van de wilde Bengaalse tijgerkat met huiskatten. Er ontstonden katten met een prachtig vlekkenpatroon

Herkomst:Hoewel er verschil van mening bestaat over de oorsprong van de Blauwe Rus, wordt toch algemeen aangenomen dat het ras zijn herkomst heeft in de omgeving van de Witte

Herkomst:. In 1981 werd er een nestje Perzen geboren met krullen, uit gladharige Perzen. Hoe dit kon gebeuren leek een raadsel.  Eerst dacht men aan een spontane mutatie bij de

Herkomst:De Bombay ontstond in 1958 in de Verenigde Staten uit een kruising tussen een zwarte Amerikaanse Korthaar en een bruine Burmees. De nakomelingen (met slechts één Burmees gen) waren

Contact

Uw vragen, tips en ervaringen delen met kattenliefhebbers :

 klik hier en bezoek
het forum.

Social media