Tot een kattenras behoren dieren die allemaal sterk op elkaar lijken en in die gelijkende eigenschappen afwijken van overige dieren van dezelfde soort. In de westerse wereld wordt een kattenras pas een ras genoemd op het moment dat het als zodanig is erkend door een vereniging als de Fifé, TICA of CFA. Er wordt dan een rasstandaard opgesteld waarin de raskenmerken zijn beschreven. Fokkers proberen dan het ideaalbeeld,beschreven in de rasstandaard, zo dicht mogelijk te benaderen. Door de geschiedenis van een kattenras te bestuderen, wordt duidelijk waarom bepaalde raskenmerken belangrijk worden gevonden. Ook kan hieruit worden afgeleid waarom  binnen bepaalde rassen andere rassen kunnen worden ingekruist of waarom juist niet.

Verschillende rasgroepen.
Langere tijd werden kattenrassen ingedeeld aan de hand van hun uiterlijke kenmerken ( fenotype ), met name de vachtsoort : langhaar, halflanghaar, korthaar en een afwijkende vachtstructuur. Ook werden ze ingedeeld naar lichaamsbouw ; een slanke of juist robuuste lichaamsbouw en diverse tussenvormen.
Toch was men niet te tevreden over deze indeling. Na de geschiedenis van de rassen bestudeerd te hebben, bleken katten die tot hetzelfde ras behoorden, historisch amper of geen overeenkomsten hadden. De laatste tijd wordt daarom steeds vaker geprobeerd de rassen op een andere manier in te delen, zodanig dat elke groep in historisch opzicht een zoveel mogelijk gelijkende achtergrond heeft.

Gevestigde rassen.
Deze groep onderscheidt zich van de andere groepen doordat;
-  de basis meestal een natuurras is,
-  de rassen al honderd jaar of langer bekend zijn,
-  het is ( onder strikte voorwaarden ) toegestaan om andere rassen in te kruisen,
-  door selectief fokken en inkruisen, het uiterlijk van het huidige ras afwijkt van de dieren
   in de begintijd.

Tot de gevestigde rassen behoren:
- Abessijn en Somali
- Brits Korthaar
- Burmees
- Egyptisch Mau
- Havana Brown
- Heilige Birmaan
- Oosters Korthaar en Oosters Langhaar
- Perzisch Langhaar
- Russisch Blauw
- Siamees en Balinees

Combinatierassen.
Deze groep onderscheidt zich van de andere groepen doordat,
- de rassen zijn ontwikkeld door combinatie van bestaande rassen,
- de rassen relatief recent ontstaan zijn,
- de introducite van nieuwe kleuren of variëteiten is toegestaan.

Tot de combinatierassen behoren;
- Asian ( o.a. Burmilla )
- Bengaal
- Exotic
- Nebelung
- Ocicat
- Ragdoll
- Snowshoe
- Tonkanees

Natuurrassen.
De groep natuurassen onderscheidt zich van de andere rassen doordat, 
-  het huidige fenotype ongewijzigd is,
-  de rassen zichzelf gevormd hebben,
-  er een oude geschiedenis is, echter niet altijd beschreven,
-  het inkruisen van rassen niet gewenst is,
-  nieuwe kleuren niet gewenst zijn,
-  er vaak nog exemplaren aanwezig zijn in het oorspronkelijk vindgebied,
-  de nadruk ligt op het behoud van het ras.

Tot de natuurrassen behoren:
-  American Shorthair
-  Chartreux
-  Europees Korthaar
-  Japans Bobtail
-  Korat
-  Kurillen Stompstraatkat
-  Maine Coon
-  Manx en Cymric
-  Noorse Boskat
-  Pixie Bob
-  Siberische Kat
-  Singapura
-  Sokoke
-  Thai
-  Turks Angora
-  Turkse Van

Mutatierassen.
Een mutatie is een spontane verandering in het erfelijk materiaal. Meestal wordt er dan een verandering bedoeld die direct zichtbaar is bijv. een afwijkende vachtstructuur, maar het kan ook een verandering betreffen die niet direct zichtbaar is bijv. een verandering in de hersenen of het bloed bijv.
Deze groep onderscheidt zich van de andere rassen doordat,
-  de rassen doorgaans gebaseerd zijn op één uniek uiterlijk en erfelijk kenmerk,
-  een deel van de rassen nog steeds verandert,
-  de rassen geen lange historie kennen,
-  de basis soms slechts één kleine groep dieren met hetzelfde kenmerk is,
-  er relatief vaak andere rassen worden ingekruist.

Tot de mutatierassen behoren:
-  American Bobtail
-  American Curl
-  American Wirehair
-  Boheemse Rex
-  Cornish Rex
-  Devon Rex
-  Don Sphynx
-  German Rex
-  La Perm
-  Munchkin
-  Peterbald
-  Scottisch Fold en Highland Fold
-  Selkirk Rex
-  Sphynx


Mocht u nog vragen hebben over dit onderwerp dan kunt u die stellen op het forum. Ervaringen en suggesties worden ook zeer gewaardeerd, want velen weten meer dan één.

Contact

Uw vragen, tips en ervaringen delen met kattenliefhebbers :

 klik hier en bezoek
het forum.

Social media