Kat-en-muisspel.

Katten loeren bij het jagen, pas op het laatste moment komen ze in actie. Geduldig en bewegingsloos kan hij naast een muizenholletje gaan zitten. Alleen zijn oren gaan op en neer en zijn snorharen staan naar voren gericht. Muizen communiceren met een bepaald stemgeluid. Iedere muis laat op die manier weten waar hij zich bevindt. Een kat luistert daar heel geconcentreerd naar. Hij weet dus precies wanneer een muis nieuwsgierig in zijn buurt komt. Onmiddellijk komt de kat uit zijn normale zittende houding overeind en werpt zich op zijn prooi. Meestal is de eerste klap raak. De manier waarop hij zijn prooi grijpt is aangeboren. Hoe de prooi met één beet gedood moet worden, is aangeleerd gedrag. 

Katten die uitsluitend van de jacht leven, krijgen lichaamsbeweging genoeg. Als zijn eerste honger is gestild, doet de kat vervolgens wat wij als mensen niet leuk vinden om te zien. Hij vangt een volgende muis, die hij vervolgens weer laat lopen. Hij zoekt daarvoor een plaats uit waar de muis niet makkelijk kan ontsnappen en er volgt een kat-en muisspel. Katten die geen toegang hebben tot echte prooidieren spelen graag met speeltjes als een stoffen muis, een propje papier enz. Het is echter wel het leukste als het baasje er voor zorgt dat "de prooi" beweegt. Gebruik bijvoorbeeld een hengeltje, berg het hengeltje daarna op. Spelen met een hengeltje stimuleert natuurlijk kattengedrag: het spelen met een prooi. Speel niet met uw handen en voeten, dat voorkomt krab- en bijtwonden.

 

* Mocht u willen reageren op dit onderwerp, dan kan dat op het forum of de facebookpagina van Kattendomein.

Contact

Uw vragen, tips en ervaringen delen met kattenliefhebbers :

 klik hier en bezoek
het forum.

Social media