Nierproblemen

De nieren hebben een aantal belangrijke functies in het lichaam. Ze regelen de vochtbalans in het lichaam: de nieren bepalen hoeveel een kat drinkt en plast. Veel drinken en dus ook veel plassen, kan een aanwijzing zijn voor een nierprobleem, maar ook voor bijvoorbeeld diabetes. Door het soortelijk gewicht van de urine te bepalen kan een dierenarts zien of uw kat normale hoeveelheden drinkt. Een normaal soortelijk gewicht van de urine ligt tussen de 1035 en 1050.
Nieren filteren ook het bloed: afvalstoffen worden uit het bloed verwijderd en uitgescheiden via de urine. De belangrijkste afvalstoffen zijn ureum en creatinine. Wanneer er te weinig afvalstoffen in de urine zitten en te veel in het bloed, kan er sprake zijn van een nierprobleem. Wanneer hoeveelheid ureum verhoogd is en de hoeveelheid creatinine niet, is er vaak geen sprake van een slechte nierfunctie.

Er zijn verschillende oorzaken voor nierfalen zoals: een ontsteking in de blaas, nieren of elders in het lichaam, ernstige uitdroging ,een blokkade van de urinewegen, hartaandoeningen, cysten in de nieren (pkd) een tumor, een te hoge bloeddruk en vergiftiging.
Wanneer er duidelijke symptomen van nierfalen zichtbaar zijn, is er al 75% van de nierfunctie verloren, was lang een bekend gegeven. Tegenwoordig zijn er bloedtesten, die in een eerder stadium problemen met de nieren kunnen aangeven.

Symptomen van nierfalen :
– veel drinken en plassen;
– vermageren;
– vieze geur uit de bek;
– spierzwakte, door poten zakken en kop laten hangen;
– slechte eetlust;
– braken;
– slechte algehele conditie;
– diarree;
– zweertjes in de bek;
– ontstekingen in het maag-darmkanaal;
– bleke slijmvliezen;
– coördinatiestoornissen;
– bloedarmoede;
– symptomen die lijken op dementie, door stapeling van afvalstoffen.

De diagnose wordt gesteld door een bloedonderzoek, meestal heeft er al een urineonderzoek plaatsgevonden. In het bloed worden dan de creatinine- en ureumwaarde  gemeten. Daarnaast is het ook belangrijk om het fosfor- en kaliumgehalte te bepalen. Ook kan de bloeddruk gemeten worden, wanneer een kat erg gestrest is, geeft dit geen betrouwbaar beeld. Bij een verhoogd fosforgehalte of te weinig kalium, kan uw kat zich behoorlijk ziek voelen. Wanneer de bloedwaarden en/of urineonderzoek vermoeden dat er sprake is van een nierprobleem, is verder onderzoek noodzakelijk, er zal dan meestal urine op kweek gezet worden om te kijken of er bacteriën in te vinden zijn en een echo van de blaas en nieren gemaakt worden.

Behandeling
De schade aan de nieren is vaak onherstelbaar. Maar met een tijdige diagnose, kan het ziekteverloop geremd worden. Belangrijk is speciale voeding, die de nieren zo min mogelijk belast. In die voeding zitten minder eiwitten en die zorgen ervoor dat er minder ureum geproduceerd wordt, ook zitten er minder fosfaten in die dieetvoeding. Ureum is een afvalstof die via de nieren met de urine uitgescheiden moet worden. Wanneer er teveel ureum in het lichaam achterblijft, vergiftigt uw kat zichzelf. Uw kat is dan erg misselijk, gaat braken en krijgt last van coördinatiestoornissen.
Het kan zijn dat dieetvoeding alleen niet voldoende is en er ook een infuus en medicatie gegeven moet worden. Medicatie die gegeven kan worden : bloeddrukverlagers, maagzuurremmers, eetlustopwekkers, een middel tegen misselijkheid, een fosfaatbinder, een middel dat kalium aanvult. Het verloop van de ziekte is voor elke kat verschillend, daarom is het belangrijk om een individueel plan van aanpak te maken. U kunt uw nierpatiënt helpen door op verschillende plaatsen bakjes water neer te zetten, zodat uw kat zoveel mogelijk drinkt. Ook het geven van natvoer, eventueel met extra toegevoegd water, helpt om zoveel mogelijk vocht binnen te krijgen. Natvoer verwarmen helpt om het eten extra lekker te laten ruiken, waardoor een slechte eter kan gaan eten.

Acuut nierfalen
Katten met acuut nierfalen zijn plotseling ernstig ziek. De nieren zijn vaak gezwollen en pijnlijk en katten kunnen (bijna) het bewustzijn verliezen. Acuut nierfalen is spoed en kan gedeeltelijk herstellen als er snel ingegrepen wordt.
Mogelijke oorzaken :
– vergiftiging
– uitdroging
– hartfalen
– verstopping urineafvoer

PKD 
PKD is de afkorting van Polycystic Kidney Disease en is een aangeboren, erfelijke nieraandoening. Bij de geboorte zijn er al met vocht gevulde cysten aanwezig in de nieren, deze cysten worden steeds groter. Uiteindelijk zullen zij het gezonde nierweefsel verdringen en functioneren de nieren niet goed meer. Het aantal cysten en de snelheid waarmee de cysten groeien verschilt per kat. Er zijn dus katten die oud worden met PKD, maar ook katten die jong overlijden aan nierfalen.
Door het maken van een echo komt u snel te weten of uw kat lijdt aan PKD. Het maken van een echo om PKD in een vroeg stadium op te sporen is specialistenwerk, alleen een ervaren veterinair radioloog zal de cysten van ongeveer één mm doorsnee ontdekken. Vroegtijdig opsporen van PKD is van belang om verspreiding van deze ziekte te voorkomen. PKD is immers een erfelijke aandoening, dus fokken met deze katten moet voorkomen worden. Er bestaat ook een gen test om PKD op te sporen.
Helaas kunnen deze cysten niet verwijderd worden en bestaan er geen medicijnen om de groei van de cysten te voorkomen. U kunt uw kat behandelen voor nierfalen met een nierdieet, infusen, eventueel ACE-remmers en fosfaatremmers.

* Dit artikel is bedoeld om informatie te geven, het vervangt niet de dierenarts.

* Reageren op dit onderwerp kan op de facebookpagina van Kattendomein.

Scroll naar boven