Dyssynergie

Dyssynergie: het ontbreken van samenwerking tussen spieren, organen of geneesmiddelen. Dyssynergie kan een aangeboren afwijking zijn, maar ook ontstaan zijn na rugletsel. De eigenaar met een kat met deze aandoening zal altijd goed in de gaten moeten houden of zijn kat kan plassen of poepen. 

Dyssynergie van de blaas is een functionele stoornis gedurende het plassen. De blaaswand trekt samen zonder dat de spieren van de ingang van de urinebuis ontspannen. Uw kat kan dan niet plassen, omdat zijn blaas niet opent. Het blijven persen op een volle blaas is pijnlijk. Als plassen uiteindelijk lukt, kan er urine achterblijven in de blaas. Die achtergebleven urine veroorzaakt dan vaak een blaasontsteking. Deze stoornis komt door een probleem in de zenuwgeleiding, het signaal wordt niet op de juiste wijze doorgegeven. De verschijnselen kunnen erg lijken op een verstopping door bijvoorbeeld gruis of een eiwitprop, echter de katheter kan zonder problemen worden ingebracht. Alle overige oorzaken voor problemen met plassen zoals een blaasontsteking, gruis en stenen dienen eerst te worden uitgesloten, voordat aan deze mogelijke oorzaak kan worden gedacht. De dierenarts zal daarom een bloed- en urineonderzoek doen en een echo maken van de blaas. Een kat die niet kan plassen is een spoedgeval en moet gekatheteriseerd worden. De blaas kan scheuren en de kat zal zichzelf ook vergiftigen met de dood als gevolg, als er niet snel ingegrepen wordt.

Dyssynergie van het colon is een kramptoestand van de dikke darm, die gepaard gaat met pijn, winderigheid, een opgeblazen gevoel, veranderingen in de ontlasting en verstopping. De kat zal veel moeite moeten doen om te kunnen poepen of zelfs niet kunnen poepen. Ook deze diagnose is moeilijk te stellen en daarom zullen alle andere oorzaken om niet te kunnen poepen uitgesloten moeten worden. Een kat kan bijvoorbeeld. een vreemd voorwerp gegeten hebben, een tumor hebben, een megacolon, een hernia perinealis enz. Door een laxeermiddel toe te dienen of de ontlasting uit de darm te peuteren (onder narcose), zorgt de dierenarts dat de kat weer kan poepen. Verstopping kan leiden tot versteende ontlasting, die vervolgens een darmperforatie kan veroorzaken.

Dyssynergie: het niet kunnen verwerken van geneesmiddelen
Wanneer een kat last heeft van deze vorm van dyssynergie zal hij op veel medicatie (ook entvloeistof of voedingssupplementen) reageren met bijvoorbeeld epileptische aanvallen. Uiteraard moeten ook hierbij alle andere oorzaken eerst worden uitgesloten.

* Dit artikel is bedoeld om informatie te geven, het vervangt niet de dierenarts.

* Reageren op dit onderwerp kan op de facebookpagina van Kattendomein.

dyssynergie
Scroll naar boven