Bloeddruk

Net als mensen kunnen katten een te hoge en te lage bloeddruk hebben en moet daar iets aan gedaan worden, omdat hierdoor ernstige schade kan optreden in de nieren, hersenen, hart en ogen. Afhankelijk van de oorzaak en de symptomen van een abnormale bloeddruk is dit probleem een spoedgeval waarmee u direct naar een dierenarts moet gaan.

Te hoge bloeddruk
Bij katten gaat het dan vooral om de bovendruk. Hoge bloeddruk komt voor bij katten van alle leeftijden, wanneer een medisch probleem zoals hieronder genoemd de oorzaak is. Bij oudere katten kan hoge bloeddruk ook veroorzaakt worden door het minder elastisch worden van de bloedvatwanden, waardoor het bloedvat niet zo makkelijk meer kan verwijden en de bloeddruk stijgt.

Voorbeelden van mogelijke oorzaken:
– nierfalen,
– een te snel werkende schildklier,
– diabetes,
– een bijniertumor,
– een hartprobleem,
– bijwerking van medicijnen. v:

Voorbeelden van mogelijke symptomen:
 meer drinken en plassen;
– minder eetlust en braken;
– meer eten en toch afvallen;
– onrustig gedrag;
– versnelde hartslag;
– acute blindheid;
– bloedinkjes in het oog;
– hersenbloeding;
– symptomen die horen bij bovengenoemde oorzaken;
– geen symptomen.

Te lage bloeddruk
Een te lage bloeddruk komt minder vaak voor dan een te hoge bloeddruk, maar kan ook ernstige gevolgen hebben. De aanpak bestaat meestal uit het proberen te behandelen van de oorzaak.

Voorbeelden van mogelijke oorzaken:
– shock,
– te veel bloedverlies,
– bijwerking van medicatie,
– uitdroging,
– nierproblemen,
– hormonale disbalans.

Voorbeelden van mogelijke symptomen:
– zwakte,
– snelle hartslag en ademhaling,
– verwardheid en onrust,
– verlies van bewustzijn,
– hoge koorts –
– bleke, koude slijmvliezen het makkelijkst te zien in de bek.

De bloeddrukmeting
De manier waarop de bloeddruk bij een kat gemeten wordt is vergelijkbaar met een bloeddrukmeting bij mensen. Om de kans op een betrouwbare meting te vergroten is een rustige omgeving en de hulp van de eigenaar noodzakelijk.
Dierenartsen gebruiken verschillende apparatuur om de bloeddruk te meten. De meting kan gedaan worden aan de voorpoot of de staart. Vaak wordt de meting aan de staart gedaan, omdat de eigenaar de kat dan aan de voorkant kan afleiden en de kat de minste stress ervaart. Dierenartsen proberen drie keer te meten en rekenen dan het gemiddelde uit van die metingen.
Wanneer de bloeddruk normaal of te laag is, is de meting waarschijnlijk betrouwbaar. Is de bloeddruk te hoog, dan moet je je afvragen of stress, die de meeste katten ervaren bij de dierenarts, de oorzaak is van de te hoge bloeddruk op dat moment. De kat onder narcose brengen is geen goede optie, want narcose kan de bloeddruk verlagen.

Gevolgen en behandeling
Bij katten wordt vooral schade aan nieren en ogen gezien. De behandeling van een te hoge of lage bloeddruk, bestaat meestal uit medicatie. Behalve medicatie tegen te hoge of te lage bloeddruk, is het noodzakelijk om te proberen de oorzaak te behandelen. Afhankelijk van de oorzaak is schade helemaal, gedeeltelijk of niet te herstellen.

* Dit artikel is bedoeld om informatie te geven, het vervangt niet de dierenarts.

* Reageren op dit onderwerp kan op de facebookpagina van Kattendomein.  

Bloeddruk_meten
Scroll naar boven