Bloeddruk

Bloeddruk bij katten
Net als mensen kunnen katten een te hoge en te lage bloeddruk hebben en moet daar iets aan gedaan worden, omdat hierdoor ernstige schade kan optreden in de nieren, hersenen, hart en ogen. Afhankelijk van de oorzaak en de symptomen van een abnormale bloeddruk is dit probleem een spoedgeval waarmee u direct naar een dierenarts moet gaan.

Te hoge bloeddruk (hypertensie).
Bij katten gaat het dan vooral om de bovendruk, dat is de druk die ontstaat tijdens het samentrekken van de hartspier. Hoge bloeddruk komt voor bij katten van alle leeftijden, wanneer een medisch probleem zoals hieronder genoemd de oorzaak is. Bij oudere katten kan hoge bloeddruk ook veroorzaakt worden door het minder elastisch worden van de bloedvatwanden, waardoor het bloedvat niet zo makkelijk meer kan verwijden en de bloeddruk stijgt.

Mogelijke oorzaken voor een hoge bloeddruk:
– nierfalen
– een te snel werkende schildklier
– diabetes
– een bijniertumor
– een hartprobleem
– medicatie

Symptomen van een te hoge bloeddruk:
– onrustig gedrag;
– versnelde hartslag;
– hoofdpijn; uw kat kan dan sloom zijn of zich verstoppen;
– acute blindheid;
– bloedinkjes in het oog;
– hersenbloeding;
– loslating van het netvlies;
– symptomen die horen bij bovengenoemde mogelijke oorzaken;
– geen symptomen.

Te lage bloeddruk (hypotensie).
Een te lage bloeddruk kan veroorzaakt worden door: shock, ernstige bloedingen, uitdroging, hartfalen, bloedvergiftiging en medische problemen die een te laag circulerend bloedvolume veroorzaken. Symptomen die vaak gezien worden bij een te lage bloeddruk: zwakte, snelle hartslag en ademhaling, verwardheid en onrust, verlies van bewustzijn, hoge koorts en bleke, koude slijmvliezen het makkelijkst te zien in de bek. De behandeling van een te lage bloeddruk bestaat meestal uit het aanpakken van een acuut probleem zoals hierboven genoemd.

De bloeddrukmeting
De bloeddruk moet gemeten worden in een rustige omgeving in het bijzijn van de eigenaar, waardoor de kat het meest op zijn gemak is. Er wordt een manchet aangebracht boven de elleboog van de voorpoot of aan de staartbasis. Vaak wordt de meting gedaan aan de staart, omdat de kat dan aan de voorkant afgeleid kan worden door de eigenaar en de minste stress ervaart. Met een Doppler-transducer wordt het kloppen van een slagader hoorbaar gemaakt. Een stukje lager dan de aangebrachte manchet wordt op een kaalgeschoren stukje huid ingesmeerd met gel, de Doppler-transducer geplaatst. De manchet wordt opgeblazen en de bovendruk is meetbaar.
Een normale bloeddruk voor een kat is tussen de 120 – 140 mm HG. De bloeddruk wordt meestal drie keer gemeten waarna het gemiddelde berekend wordt.
Wanneer de bloeddruk normaal is de meting betrouwbaar. Is de bloeddruk te hoog, dan moet je je afvragen of stress, die de meeste katten ervaren bij de dierenarts, de oorzaak is van de te hoge bloeddruk op dat moment. De kat onder narcose brengen is geen goede optie, want narcose kan er voor zorgen dat de bloeddruk verlaagd wordt.

Gevolgen en behandeling
Als de bovendruk enige tijd hoger is dan 160 mm HG, kunnen er medische problemen ontstaan en is behandeling noodzakelijk. Bij katten wordt vooral schade aan nieren en ogen gezien. Wanneer een dierenarts een verhoogde bloeddruk vaststelt, zal hij medicatie voorschrijven. Indien de oorzaak van de hoge bloeddruk een snelwerkende schildklier, een hartprobleem of nierfalen is, moet er ook medicatie gegeven worden om dat probleem aan te pakken. Als een kat acuut blind geworden is door een te hoge bloeddruk en dit binnen enkele dagen ontdekt wordt, kan dit helemaal of gedeelte herstellen binnen een aantal weken. Helaas is het ook mogelijk dat de kat blind blijft. Schade aan de nieren kan gedeeltelijk herstellen wanneer er snel behandeld wordt, maar ook blijvend nierfalen veroorzaken.

* Dit artikel is bedoeld om informatie te geven, het vervangt niet de dierenarts.

* Reageren op dit onderwerp kan op de facebookpagina van Kattendomein.

Bloeddruk_meten
Scroll naar boven