Geschiedenis

Dit kleine roofdier met zijn scherpe ogen en zachte vacht, dat erg nieuwsgierig en brutaal kan zijn, is al lang een bekende in onze wereld. 
Katten zijn eigenzinnig, afstandelijk en individualistisch, hetgeen niet betekent dat ze het gezelschap van een andere kat of mensen niet op prijs stellen.
 

Vergelijking kat en hond
Een kat kun je niet vergelijken met een hond, onze andere trouwe huiskameraad. De twee huisdieren leven met ons samen, ze zijn intelligent en we kunnen met hen communiceren, maar daar houdt de vergelijking dan ook op. Wat de karakters betreft zijn ze bijna elkaars tegenpolen.
Honden hebben soortgenoten nodig die hen helpen in alle omstandigheden, een kat laat zich door niets of niemand beïnvloeden. Daardoor werd de hond eerder dan de kat een geliefd huisdier. De hond bleek niet op alle gebieden uitkomst te bieden, o.a. niet in de strijd tegen knaagdieren en ander ongedierte. Daardoor ontstond er meer interesse voor de kat. Tegelijkertijd gaf de mens steeds meer zijn nomadenbestaan op en zocht hij een permanente huisvesting. In deze nieuwe leefomstandigheden kon hij zijn katachtige beschermeling goed gebruiken en de kat voelde zich thuis bij de mensen.

De kat in het oude Egypte
In het oude Egypte (ongeveer 2500 voor onze jaartelling) werd de welvaart bepaald door agrarische producten in de Nijlvallei. De kat stond hoog in aanzien en genoot een goddelijke status. Ze werd ingezet in de strijd tegen muizen en ratten in de graanschuren. Bovendien ving ze ook giftige slangen, die door diezelfde graanvoorraden werden aangetrokken. Later kregen ook andere werelddelen belangstelling voor de huiskat.

De kat bij de Grieken en de Romeinen
De Grieken en de Romeinen waardeerden de kat. maar het blijft vreemd dat er zo weinig afbeeldingen van katten uit die tijd bewaard zijn gebleven. Godsdienstige redenen zullen hierbij ongetwijfeld ook een rol gespeeld hebben. Op vele plaatsen in de wereld (Scandinavië, Ierland, China en Peru) werd de kat als een god vereerd. De christelijke kerk verzette zich hevig tegen deze heidense praktijken.

De kat in de Middeleeuwen
In de Middeleeuwen werden duizenden katten vermoord, zelfs in het openbaar verbrand. De kat, vooral de zwarte kat, werd gezien als de reïncarnatie van de duivel en zijn helpers. Het gevolg was dat allerlei knaagdieren zich snel vermeerderden en diverse epidemieën verspreidden. Ondanks de bezwaren van de kerk, overwon het gezonde verstand en werd het nut van dit kleine roofdier erkend. De kat werd langzaamaan gerehabiliteerd en ze werd het symbool voor rijkdom. Ze werd sympathiek gevonden en verwierf haar plekje in kastelen, kloosters en huizen. Er bestonden verordeningen waarin gedreigd werd met marteling, indien iemand een kat doodde, er ontstonden zelfs kattenfokkerijen. Vele staatslieden, kunstenaars en politici hebben een kat als trouwe kameraad gehad (Leonardo da Vinci, Churchill, Lenin). 

Steeds meer kattenfokkers en de eerste tentoonstelling
In de 16e eeuw werden de eerste katten met lang haar in Europa ingevoerd, tot die tijd kwamen er in Europa alleen kortharige katten voor met een algemene kleuring en tekening. Deze uitheemse dieren werden in de stad en op het platteland eveneens ingezet voor de bestrijding van knaagdieren, de katten vermenigvuldigden zich spontaan. 

In de tweede helft van de 19e eeuw kregen enkele fokkers meer interesse voor de verscheidenheid aan vormen en kleuren. Toen werd besloten om bepaalde eigenschappen en kleuren vast te leggen door gecontroleerde selectie en fokkerij.

De dieren werden geselecteerd en gekruist op grond van specifieke kenmerken. Er werden kattententoonstellingen gehouden om de verschillende soorten te vergelijken en te beoordelen.

De eerste tentoonstelling werd in 1871 gehouden in het Crystal Palace in Londen, er waren honderdzeventig katten te zien. De tentoonstelling kreeg wereldwijd bekendheid en was de start voor een nieuwe periode in de relatie tussen mens en kat. Verenigingen zijn opgericht, nieuwe soorten en kleuren zien het daglicht en er verschijnt gespecialiseerde literatuur.

Katten in het heden
Het houden van een kat heeft vandaag de dag een andere betekenis gekregen. Katten zijn huisdieren geworden, die meestal als een volwaardig lid van een gezin gezien worden. Het omgaan met huisdieren is voor de ontwikkeling van kinderen een waardevolle aanvulling, het is echter wel belangrijk dat u uw kinderen leert hoe ze met een huisdier om moeten gaan.

* Reageren op dit onderwerp kan op de facebookpagina van Kattendomein.

Scroll naar boven