Vogelgriep

De vogelsoorten in Europa en Azië waarin tot nu toe het vogelgriepvirus is gevonden zijn voornamelijk watervogels zoals ; zwanen, eenden, reigers en ganzen. Ook andere vogelsoorten, zoals duiven, kippen, zangvogels en roofvogels, kunnen besmet raken, maar hun gevoeligheid voor het virus ligt een stuk lager. Trekvogels, maar zeker ook illegale transporten van besmette vogels, dragen bij tot de verspreiding van het virus.

Besmetting bij katten
Uw kat moet dan een besmette vogel aanraken of opeten. Alhoewel niet alle katten op watervogels jagen, is de kans op besmetting door een watervogel wel aanwezig. Kippenstallen en met name kippen kadavers, kunnen ook een risico vormen, hetzelfde geldt voor duivenhokken.
Wordt er in uw directe omgeving melding gemaakt van grote aantallen dode, wilde vogels, houd uw kat dan voor de zekerheid binnen. Als jager is de huiskat gespecialiseerd in het vangen van muizen. Als een kat een vogeltje vangt, zal het meestal een zangvogeltje zijn en die zijn zoals hierboven vermeld niet erg gevoelig voor het vogelgriepvirus.

Symptomen bij een besmette kat
Een die besmet is met vogelgriep kan de volgende symptomen laten zien: hijgen, koorts, sloomheid, benauwdheid, oogontsteking en soms oog- en neusuitvloeiing en zenuwverschijnselen zoals trillen of wankel lopen.

Vaccineren
Er is nog geen vogelgriepvaccin voor katten.

* Dit artikel is bedoeld om informatie te geven, het vervangt niet de dierenarts.

* Reageren op dit onderwerp kan op de facebookpagina van Kattendomein.

 

Scroll naar top