Vogelgriep

Vogelgriep is een ziekte die voornamelijk voorkomt bij kippen, kalkoenen, eenden, ganzen, zwanen en duiven. Het vogelgriepvirus kan zich verspreiden via de luchtwegen, oogvocht, mest en besmette materialen zoals voer, kratten en transportmiddelen. Ook mensen kunnen het verspreiden wanneer hun schoenen en kleding in contact geweest zijn met stof uit een besmette stal.


Besmetting bij katten
Ook katten kunnen vogelgriep krijgen, voornamelijk door het eten of aanraken van een besmette vogel. Als jager is de huiskat gespecialiseerd in het vangen van muizen. Als een kat een vogeltje vangt, zal het meestal een zangvogeltje zijn en die zijn niet erg gevoelig voor het vogelgriepvirus. Alhoewel niet alle katten op watervogels jagen, is de kans op besmetting door een watervogel wel aanwezig. Kippenstallen en met name kippen kadavers, kunnen ook een risico vormen, hetzelfde geldt voor duivenhokken.
Wordt er in uw directe omgeving melding gemaakt van vogelgriep of grote aantallen dode, wilde vogels, is het verstandig om uw kat binnen te houden.

Symptomen bij een besmette kat
Een kat die besmet is met vogelgriep kan de volgende symptomen laten zien: hijgen, koorts, sloomheid, benauwdheid, oogontsteking en soms oog- en neusuitvloeiing en zenuwverschijnselen zoals trillen of wankel lopen.

Vaccineren
Er is nog geen vogelgriepvaccin voor katten.

* Dit artikel is bedoeld om informatie te geven, het vervangt niet de dierenarts.

* Reageren op dit onderwerp kan op de facebookpagina van Kattendomein.

Scroll naar boven